art by Joel Hultdin
Trönu & Trönuela

Trönu & Trönuela


Tranan och Sädesärlan är två av våra punktligaste flyttfåglar. Varje år i mitten av april flyger tiotusentals tranor in över landet för att häcka i våra norrländska skogs- och myrmarker. Enligt folktron liftar den kvicktänkta Sädesärlan på tranornas ryggar för att själv slippa flyga den ca 600 mil långa resan från sitt vinterviste i norra Afrika. Denna föreställning har gett upphov till Sädesärlans dialektalnamn: Trönuela. ”Trönu” betyder kort och gott ”Trana” medan ”ela” har två konkurrerande etymologiska förklaringar. Den ena är att ”ela” helt enkelt är dialekt för ”ärla” medan den andra menar att det betyder ”liten”. Trönuela betyder alltså antingen Tranärla eller Liten Trana (eller Lilltrana, om en så vill).

-------------
Alla tavlor i den här serien har ett dubbelsidigt tryck, där information om varje fågel finns på tavlornas baksida. De är dessutom tryckta på återvunnet papper med hög arkivbeständighet, vilket både är bra för miljön och passar sig för tavellister eller annan ramlös hängning.


Printing information
30 x 40 cm
Art Print
Double-sided print
Multidesign Paper
300 g

Unframed

For information about other materials or print sizes
please email info@joelhultdin.se
450 SEK